Oferty pracy

Nie znaleziono ofert pracy spełniające twoje kryteria, spróbuj czegoś innego.

Proces rekrutacji

Nasza autorska metodologia opiera się na 4 podstawowych etapach procesu rekrutacyjnego:

resztę pozostaw nam!

Wyślij nam swoje CV

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NBCR Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, Plac Wolności 7, oraz na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom z branży IT, które oferują nawiązanie współpracy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  informujemy, iż:   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NBCR Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, Plac Wolności 7. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, prawo przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody